Prořez stromůNaší specializací je ARBORISTIKA - péče o vzrostlé dřeviny. Zaměřujeme se na údržbu  a rizikové kácení dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, včetně parků, zámeckých zahrad a památkově chráněných objektů. Nedílnou součástí této práce je také kácení rizikově situovaných stromů - hustá zástavba, blízkost elektrického vedení, hřbitovy apod. Veškeré práce provádíme pomocí stromolezeckých technik, jen ve výjimečných  případech za použití vysokozdvižné plošiny či jeřábu.

Zajistíme:

- kácení stromů
- postupné kácení stromů za pomocí stromolezeckých a lanových technik
- ošetření stromů včetně památných
- instalace bezpečnostního vázání korun stromu ( vazby dynamické a statické )
- poradenská a konzultační činnost – odborné posudky dřevin, inventarizace dřevin, hodnocení stavu a návrh ošetření dřevin
- zpracování pokácených stromů, štěpkování a likvidaci větví, frézování pařezů
- likvidace náletových dřevin

 

 O nás na ČT1

 

Kontakt

Václav Vlasák

Tel. +420 721 278 175

Komplexní péče o stromy
od všech druhů řezů
přes pokácení až po likvidaci dřevní hmoty.

 

kácení stromů

 

Podmínky
ochrany osobních údajů


Nakládání s cookies

 

Doporučujeme

Ostření a broušení nástrojů Miloš Švanda

ostření nástrojů