Pracovní postupy:

V případě stísněného prostoru provádíme postupné kácení za pomocí stromolezeckých a lanových technik. Ze stromu se postupně ořezávají jednotlivé větve a části kmenu, které se spouští pomocí lan dolů, tak aby nedošlo k poškození majetku.

Pracujeme všude tam, kde hrozí jakékoliv riziko způsobení škody na majetku nebo újmě na zdraví v důsledku zřícení dřeviny. 

Bezpečnostní vázání korun stromu
•    pro zajištění provozní bezpečnosti stromů a k ochraně stromů samotných, instalujeme v jejich korunách  preventivní nedestruktivní vazby (vazby dynamické)
•    v případě, že nejde využít  vzhledem ke stavu stromu výše uvedených vazeb, instalujeme pevné tzv. předepjaté vazby. Jedná se o vazbu podkladnicovou a vrtanou (vazby statické).

Ošetření památných stromů
•    po prohlídce stromu a  stanovení možných rizik navrhujeme a následně provádíme standardní i specifické zásahy  spočívající v provedení vhodného řezu, statického zajištění koruny případně konzervaci dutin a  související instalaci zastřešovacích konstrukcí

Pěstební zásahy
•    zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů
•    zajištění podchodné a průjezdné výšky
•    zakládání sekundárních korun u mladých stromů a následný udržovací tzv. hlavový řez

Porandenská a konzultační činnost - odborné posudky dřevin, inventarizace dřevin, hodnocení stavu a návrh ošetření dřevin.

Nabízíme:

  • Kácení rizikových stromů
  • Kácení stromů v nepřístupných podmínkách
  • Zpracování pokácených stromů
  • Ořezy stromů
  • Štěpkování  a likvidaci větví
  • Frézování pařezů
  • Zastřešování dutin stromů
  • Likvidace náletových dřevin
  • Instalaci bezpečnostních vazeb
  • Vyhotovení posudků, návrhy plánů péče o dřevin

Ceník kácení stromů:

vzhledem k velkému množství  faktorů ovlivňujících cenu se cena za kácení stanovuje individuálně.

Kontakt

Václav Vlasák

Tel. +420 721 278 175

Komplexní péče o stromy
od všech druhů řezů
přes pokácení až po likvidaci dřevní hmoty.

 

kácení stromů

 

Podmínky
ochrany osobních údajů


Nakládání s cookies

 

Doporučujeme

Ostření a broušení nástrojů Miloš Švanda

ostření nástrojů